Æresmedlemmer i Gausdal JFF
Følgende personer er utnevnt som æresmedlemmer for sin innsats for GJFF:
Jarle Bye, Vestre Gausdal
Egil Johansen, Vestre Gausdal
Egil Regland, (Gått bort høsten 2017) Follebu
Per Magnar Volden, Ålen
Tor Øverli Vestre, Gausdal
Kjell Hageløkken, Hamar
Olav Kampesveen Vestre Gausdal

Æresmedlemmer er høyeste utmerkelse i GJFF og utnevnes av årsmøtet etter forslag
til styret og innstilling til årsmøtevedtak.

 

Tildelt GJFF’s Æreskniv:
Følgende personer har mottatt GJFF’s Æreskniv for sin innsats i GJFF:
Tor Øverli 2012
Egil Johansen 2012
Johnny Stenshagen 2012
Terje Sæther 2012
Pernille Skurdal 2013
Torbjørn Ruud 2013
Helge Andersson 2014
Carl Olav Holen 2014
Arne Gunnar Nordeng 2017
Lars Kristian Hatterud 2017
Bjørn Barlund 2017

Æreskniv er en utmerkelse som ble innstiftet i 2012 og som kan gis til medlemmer
som yter en ekstraordinær innsats for GJFF. Styret deler ut utmerkelsen på bakgrunn
av innkommende forslag

© 2021 GJFF - Gausdal Jeger og Fiskerforening