Hjem
Fotoalbumet på nettsiden er nå oppgradert, enkelt å legge inn bilder og en grei presentasjon. Det er opprettet noen kategorier, er det ønsker om andre/flere så ta kontakt. Det er stor aktivitet i foreningen, så det finnes nok noen gode blinkskudd rundt omkring. Lykke til!
 

SPORTSMAN'S PRIDE
Medlemsfordeler for deg som er hundeeier.

Maintenance adult 15 kg kr 315,-

Professional formula 15 kg kr 335,-

Forhandlere er: Bjørnar Kronberget tlf 91 60 01 66, og Arne Gunnar Noreng tlf 95 78 79 98

 
Svein Erik Gonstad 4,4kg - 2010
Sesongen i Gausa 2010 er nå over.

Les mer …

 
Vedrørende artikkel i Jakt og Fiske nr. 9 2010 "Gausdalselgen trenger ro"
Vedrørende artikkel i magasinet Jakt og Fiske utgave 9, 2010 "Gausdalselgen trenger ro" I siste nummer av Jakt og fiske er det kommet inn en artikkel vedrørende elgen i Gausdal Vestfjell der det fremkommer uttalelser som fremlegges som GJFF's syn på debatten om utvidelsern av Ormtjernskampen nasjonalpark. Bakgrunnen for artikkelen er et forslag til en kommentar til Fylkesmannens tilrådning, utarbeidet av Jon Birger Skansen. Dette forslaget ble forelagt styret i GJFF den 22. juni, der det ble vedtatt at brevet ikke skulle sendes da innholdet strider mot styrets og de fleste medlemmenes syn i saken. Når brevet likevel ble sendt var dette uten styrets vitende og vilje, og vi tar sterk avstand fra dette. Gausdal Jeger og Fiskerforening representerer et stort mangfold i bruken av naturen til utøvelse av jakt, fiske og friluftsliv. Vi stiller oss ikke bak disse uttalelsene, som kun bidrar til å skape konflikt mellom ulike brukere av fjellet.
Styret i GJFF, 24. 8. 2010
 
Flere artikler …