Hjem
Svein Erik Gonstad 4,4kg - 2010
Sesongen i Gausa 2010 er nå over.

Les mer …

 
Vedrørende artikkel i Jakt og Fiske nr. 9 2010 "Gausdalselgen trenger ro"
Vedrørende artikkel i magasinet Jakt og Fiske utgave 9, 2010 "Gausdalselgen trenger ro" I siste nummer av Jakt og fiske er det kommet inn en artikkel vedrørende elgen i Gausdal Vestfjell der det fremkommer uttalelser som fremlegges som GJFF's syn på debatten om utvidelsern av Ormtjernskampen nasjonalpark. Bakgrunnen for artikkelen er et forslag til en kommentar til Fylkesmannens tilrådning, utarbeidet av Jon Birger Skansen. Dette forslaget ble forelagt styret i GJFF den 22. juni, der det ble vedtatt at brevet ikke skulle sendes da innholdet strider mot styrets og de fleste medlemmenes syn i saken. Når brevet likevel ble sendt var dette uten styrets vitende og vilje, og vi tar sterk avstand fra dette. Gausdal Jeger og Fiskerforening representerer et stort mangfold i bruken av naturen til utøvelse av jakt, fiske og friluftsliv. Vi stiller oss ikke bak disse uttalelsene, som kun bidrar til å skape konflikt mellom ulike brukere av fjellet.
Styret i GJFF, 24. 8. 2010
 
Er stadig på jakt etter personer som er villig til å lage noen små og store artikler om jakt/fiske/friluftsliv eller andre temaer som passer under gjff.no. Kunne du tenkt deg å levere noen artikler som kunne publiseres på nettsidene våre, så gi et lite hint!!
Bilder fra tilsvarende aktiviteter mottas også.